Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi

Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi (hộp 10g)

Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi (hộp 50g)