ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo ngâm Mật ong rừng

Đế sấy khô

Rượu ĐTHT nguyên con tươi (ngâm 20 con)

Rượu ĐTHT nguyên con tươi (ngâm 10 con)

Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi (hộp 50g)

Đông trùng hạ thảo nguyên con khô (10g)

Đông trùng hạ thảo Nguyên con Khô (20g)

Hoa Đông trùng hạ thảo khô (10g)

Hoa Đông trùng hạ thảo khô (20g)