Sản phẩm

Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi (hộp 10g)

Đông trùng hạ thảo ngâm Mật ong rừng

Đế sấy khô

Đông trùng hạ thảo ngâm rượu (Chai 650ml)

Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi (hộp 50g)

Đông trùng hạ thảo nguyên con khô (10g)

Đông trùng hạ thảo Nguyên con Khô (20g)

Hoa Đông trùng hạ thảo khô (10g)

Hoa Đông trùng hạ thảo khô (20g)